INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Volgens de kunst. 13 van de EU-verordening 2016/679-GDPR

Op de site is er een pagina “Contactpersonen” waarop ook een contactformulier staat om een ​​bericht achter te laten. De gegevensbeheerder verzamelt persoonlijke contactinformatie door een speciaal formulier in te vullen. De behandeling wordt uitgevoerd overeenkomstig de criteria van de Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens, Reg. 2016/679 / EU, van kracht sinds 25 mei 2018 (hierna G.D.P.R.). Volgens de aangegeven wet moet de verwerking gebaseerd zijn op beginselen van juistheid, rechtmatigheid, transparantie en bescherming van de privacy en de rechten van de belanghebbende partijen.

HOUDER VAN DE BEHANDELING

De datacontroller is F.R.C. S.R.L.S, in de persoon van zijn eigen wettelijke vertegenwoordiger, met maatschappelijke zetel in Viale Giacomo Matteotti n. 19 in Civitavecchia (RM), pec frcsrls@legalmail.it

DOEL VAN DE BEHANDELING

De met toestemming verzamelde gegevens (volgens artikel 6.1, letter b), G.D.P.R. van de belanghebbende partij zullen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

Verzenden van gevraagde informatie waarvoor geen uitdrukkelijke toestemming is vereist; als hij de verwerking van gegevens weigert, kan de voor de verwerking verantwoordelijke niet doorgaan met het verzoek;
De gegevens kunnen ook worden gebruikt voor marketing- en commerciële doeleinden. In dit geval is de uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende vereist. In geval van weigering mogen de gegevens niet voor dit doel worden gebruikt.

WERKWIJZE VAN BEHANDELING

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats door personen die verantwoordelijk zijn voor de organisatie die verantwoordelijk is voor het afhandelen van verzoeken, met behulp van handmatige, IT- en telematische hulpmiddelen met logica die strikt gerelateerd is aan de doelen in kwestie en in elk geval om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen. Het indienen kan zowel elektronisch als op papier plaatsvinden, evenals beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te waarborgen en ongeoorloofde toegang tot ongeautoriseerde partijen te voorkomen.

VERZENDING VAN GEGEVENS EN GEVOLGEN VAN NALATEN TE VERSTREKKEN

Het verstrekken van gegevens moet als verplicht worden beschouwd met betrekking tot de behandelingen die de organisatie moet uitvoeren om de verzoeken van de belanghebbende partij te beheren, zoals aangegeven in punt 2a van het doelgedeelte van de gegevensverwerking.

Het verstrekken van gegevens is optioneel voor het doel waarnaar wordt verwezen in punt 2b van het doelgedeelte van de gegevensverwerking.

DATA COMMUNICATION

De gegevens kunnen worden gecommuniceerd aan naar behoren aangestelde interne en externe onderwerpen die namens de voor de verwerking verantwoordelijke activiteiten uitvoeren.

Communicatie met niet-EU-landen buiten de U.E.

DUUR VAN BEHANDELING

De verantwoordelijke voor de verwerking zal persoonsgegevens verwerken voor de tijd die nodig is om de in punt 2 a) b) bedoelde doeleinden te bereiken en in ieder geval niet later dan 10 jaar na beëindiging van de relatie. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.

RECHTEN VAN DE BELANGHEBBENDE

De betrokken partij kan op elk moment zijn rechten ten aanzien van de gegevensbeheerder uitoefenen overeenkomstig EU-verordening 679/2016 door contact op te nemen met de gegevensbeheerder via de volgende adressen: F.R.C. S.R.L.S Viale Giacomo Matteotti n. 19 in Civitavecchia (RM), pec frcsrls@legalmail.it.

Om de juiste uitoefening van de rechten te waarborgen, moet de betrokkene zich ondubbelzinnig identificeerbaar identificeren. De organisatie verbindt zich ertoe om binnen 30 dagen feedback te geven en, als het onmogelijk is om aan deze tijden te voldoen, om verlenging van de deadlines te rechtvaardigen. Het antwoord zal gratis zijn, behalve in ongegronde (bijv. Er zijn geen gegevens over de belanghebbende) of overmatige verzoeken (bijv. Herhaald in de tijd) waarvoor een vergoeding kan worden gevraagd die niet hoger is dan de werkelijk gemaakte kosten voor de onderzoek uitgevoerd in het specifieke geval. De belanghebbende kan ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

In het bijzonder heeft de belanghebbende het recht om:

verzoeken om toegang, rectificatie, verwijdering van persoonlijke gegevens, beperking van verwerking, alsmede dataportabiliteit;
zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking en de toestemming intrekken zonder de wettigheid van de verwerking te beïnvloeden op basis van de uitdrukkelijke toestemming vóór intrekking.

Cookiebeleid

Het volgende is het Cookiebeleid dat moet worden gebruikt als uitgebreide informatie op grond van art. 13 D.lgs. 196/2003 (hierna de “Privacy Code”) en artikelen 13 en 14 van Verordening (EU) 2016/679 (hierna “AVG” genoemd).

Wat zijn cookies?

Cookies zijn pakketten met informatie die door een webserver (bijv. De site) worden verzonden naar de internetbrowser van de gebruiker, deze laatste wordt automatisch opgeslagen op de computer en automatisch teruggestuurd naar de server telkens wanneer de site wordt geopend.

Standaard bijna alle webbrowsers

zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren.

Doorgaans kunnen cookies worden geïnstalleerd:

Rechtstreeks van de eigenaar en / of beheerder van de website (zogenaamde first-party cookies)
door managers buiten de website die door de gebruiker worden bezocht (c.d. third-party cookies). Tenzij anders vermeld, houd er rekening mee dat deze cookies vallen onder de directe en exclusieve verantwoordelijkheid van dezelfde manager. Verdere informatie over privacy en het gebruik ervan is te vinden op de websites van de respectievelijke exploitanten.

Deze website kan, ook in combinatie met elkaar, de volgende soorten cookies gebruiken die zijn geclassificeerd op basis van de aanduidingen van de Privacygarantiegever en van de adviezen die door de werkgroep binnen het Europese raamwerk op grond van art. 29 van de AVG:

Sessies die niet permanent op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en worden verwijderd wanneer de browser wordt gesloten, zijn strikt beperkt tot het verzenden van sessie-ID’s die nodig zijn om een ​​veilige en efficiënte verkenning van de site mogelijk te maken, waarbij het gebruik van andere IT-technieken wordt vermeden nadelig zijn voor de privacy van het browsen van gebruikers
Blijvend dat nog steeds op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen tot het afloopt of wordt geannuleerd door gebruikers / bezoekers. Door middel van permanente cookies worden bezoekers die de site bezoeken (of andere gebruikers die dezelfde computer gebruiken) bij elk bezoek automatisch herkend. Bezoekers kunnen de browser van de computer instellen om alle cookies te accepteren / weigeren of een waarschuwing weergeven wanneer een cookie wordt voorgesteld, om te evalueren of deze wordt geaccepteerd of niet. De gebruiker kan echter de standaardconfiguratie wijzigen en cookies uitschakelen (dwz ze definitief blokkeren), waarbij het hoogste beveiligingsniveau wordt ingesteld.
Technici zijn cookies die worden gebruikt om zichzelf te authenticeren, om te profiteren van multimedia-inhoud zoals een flash-speler of om de navigatietaal te kiezen. In het algemeen is het daarom niet nodig om de voorafgaande en geïnformeerde toestemming van de gebruiker te verkrijgen. Dit omvat ook cookies die worden gebruikt om toegangen / bezoeken aan de site statistisch te analyseren, alleen als deze uitsluitend voor statistische doeleinden worden gebruikt en door informatie in geaggregeerde vorm te verzamelen.
Niet-technisch zijn alle cookies die worden gebruikt voor profilering en marketingdoeleinden. Het gebruik ervan op de eindapparatuur van de gebruikers is verboden als ze niet goed zijn geïnformeerd en geen geldige toestemming hebben gegeven volgens de opt-in-techniek. Deze soorten cookies kunnen op hun beurt worden gegroepeerd op basis van de functies die ze uitvoeren:
Analytics. Dit zijn cookies die worden gebruikt voor het verzamelen en analyseren van statistische informatie over toegangen / bezoeken aan de website. In sommige gevallen, gekoppeld aan andere informatie, zoals inloggegevens voor toegang tot beperkte gebieden (uw e-mailadres en wachtwoord), kunnen ze worden gebruikt om de gebruiker te profileren (persoonlijke gewoonten, bezochte sites, gedownloade inhoud, typen). van uitgevoerde interacties, etc.).
Widgets. Deze categorie omvat alle grafische componenten van een gebruikersinterface van een programma, die is bedoeld om de gebruiker te helpen bij het omgaan met het programma zelf. Bij wijze van voorbeeld zijn cookies facebook, google +, twitter-cookies.
Advertsing. Deze categorie bevat cookies die worden gebruikt om te adverteren binnen een site. Google, Tradedoubler vallen in deze categorie.
Webbakens. Deze categorie bevat codefragmenten waarmee een website informatie kan overdragen of verzamelen door een grafische afbeelding aan te vragen. De websites kunnen deze voor verschillende doeleinden gebruiken, zoals de analyse van het gebruik van websites, controleactiviteiten en rapportage over advertenties en de personalisatie van reclame en inhoud.

Cookies op de site

Technische cookies waarvoor geen toestemming is vereist

De Eigenaar zal op zijn apparaat en in het bijzonder in zijn browser installeren of derden cookies laten installeren die noodzakelijk zijn voor ons om onze partners statistische informatie te verkrijgen of te laten verzamelen in anonieme en geaggregeerde vorm met betrekking tot zijn navigatie op de pagina’s van de Site.